Podporujeme charitativní projekty


V roce 2018 podporujeme LIGU VOZÍČKÁŘŮ


Posláním Ligy vozíčkářů je podporovat lidi se zdravotním postižením v každodenním životě, v práci, volném čase a při řešení obtížných situací, aby mohli žít podle svých představ. „Inspirujeme a podporujeme hendikepované lidi na jejich cestě k samostatnosti, protože každý má svůj potenciál“. Ligy vozíčkářů je nezisková organizace, která již od roku 1990 pomáhá postiženým překonávat bariéry světa hendikepu. Služby a aktivity, které poskytuje jsou koncipovány tak, aby co nejvíce vyhovovali potřebám klientů.

www.ligavozic.cz


V roce 2017 jsme vytvořili projekt Odpalujeme pro děti Více informací na speciální microsite

www.odpalujemeprodeti.cz


V roce 2016 jsme podpořili projekt Nadační fond Pro Dětský smích 
— 87.000 Kč —


Celý ročník 2016 probíhala u soutěže nearest to pin sbírka ve prospěch nadačního fondu Pro dětský smích formou zakoupení charitativních golfových míčků s logem nadačního fondu. Suma vybraná mezi hráči se nakonec vyšplhala na nádherných 87.000 Kč. Tato suma byla předána na Závěrečném večírku do rukou člena správní rady fondu, pana Milana Vrbíka. Částka bude použita na dovybavení Onkologického oddělení ve fakultní nemocnici Brno. Každému hráči patří obrovské poděkování za přispění na tuto chválihodnou činnost.

Hlavním úkolem nadačního fondu Pro dětský smích je zkvalitnění a zpříjemnění pobytu dětí v nemocničních a školních zařízeních a přímá pomoc pro děti trpícími těžkými, převážně onkologickými nemocemi či poruchami autistického spektra. Budeme se snažit i o osvětovou činnost, protože v této oblasti je dle našeho názoru malá.

www.prodetskysmich.cz


V roce 2015 jsme podpořili projekt Klokánek
— 77.000 Kč —


Po dobu konání Morava Golf Tour 2015 byla mezi hráči vybrána částka v celkové výši 77.000 Kč, která byla předána na Závěrečném večírku v Golf Resortu Austerlitz. Symbolický šek byl předán do rukou vedoucí Klokánku Brno Mgr. Sabiny Prokopové a Marcely Bublové.

Klokánky vznikly zejména proto, aby mohly v případě potřeby ohroženým dětem poskytnout, namísto ústavní výchovy, přechodnou rodinnou péči na dobu, než se budou moci vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně bude nalezena trvalá náhradní rodinná péče.

www.klokanekbrno.cz


V roce 2014 jsme podpořili projekt Daruj život
— 72.000 Kč —

Výtěžek 72.000 Kč z charitativní sbírky účastníků Morava Golf Tour 2014 ve prospěch charitativního projektu Brno daruje život převzala Mgr. Radka Hošková, jednatelka společnosti RH+marketing, která celý projekt zaštiťuje.

www.darujzivot.cz