Carousel

Turnaje MGT 2018

DELOR Morava Golf Tour - 23. 05. 2018

Kořenec Golf & Ski Resort


DELOR Morava Golf Tour Kořenec Golf & Ski Resort

Mistrovské 18jamkové hřište je citlivě zasazeno do pastevních luk a remízku Drahanské vrchoviny. Poloha, klimatické podmínky a terénní členitost vyžadují širokou škálu golfových úderu pri zcela bežné fyzické zdatnosti hráčů.
www.korenec-golf.cz

Modul: Turnaje